Dr.Gjergji Bizhga

Njohuritë e duhura, eksperienca e nevojshme si dhe aftësi gjykimi të saktë dhe të shpejtë mjekësor që në praktikë njihet dhe si “Syri klinik” për të dalë në konkluzione të sakta dhe me kosto të ulët për pacientin.

Nje ndihmesë të madhe për vendosjen dhe saktësimin e diagnosës duke bindur dhe pacientin për sëmundjen e konstatuar luajnë dhe aparaturat mjekësore që i kemi dhe i përdorim me lehtësi.

Problemi apo shqetësimi juaj ka filluar të marrë zgjidhe qëkurse ju keni gjetur mjekun e duhur si nga pikpamja profesionale, etike e morale përndryshe ju do tju nënshtroheni të gjitha egzaminimet dhe përsëri mund të mbeteni në pikën e fillimit por tani edhe pa kursime.

Certifikata dhe Diploma

Foto Rreth Aktivitetit Profesional